پاورپوینت آماده بررسی سازه ها و معماری طبيعي و هندسه فراکتال در معماری – جامعترین در سطح اینترنت

پاورپوینت آماده بررسی سازه ها و معماری طبيعي و هندسه فراکتال در معماری – جامعترین در سطح اینترنت|30008666|پاوپوینت درسی,تحقیق درسی , پاورپوینت آماده بررسی سازه ها و معماری طبيعي و هندسه فراکتال در معماری , جامعترین در سطح اینترنت ,پاورپوینت آماده
محقق گرامی فایل مورد نظر در مورد پاورپوینت آماده بررسی سازه ها و معماری طبيعي و هندسه فراکتال در معماری – جامعترین در سطح اینترنت آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فهرست مطالبمقدمه . 4فصل اولبخش 1 سازه هاي طبيعي .......... 5بخش 2 نمونه هاي طبيعي ......... 11بخش 3 سازه هاي داراي اسکلت ................ 26بخش 4 درس هايي از طبيعت براي طراحان 30بخش 5 تقليد از طبيعت ........... 34بخش 6 نتيجه گيري ................ 47فصل دومبخش 1 معماري طبيعي ............ 50بخش 2 اصل و مبدأ معماري ... 52بخش 3 دگرگوني مدرنيسم .... 57بخش 4 انواع سازه ها .............. 60

بخش 5 ساختماني همخوان با باد ................. ..........69بخش 6 عکس هايي از ماکت استخرکه از طرح صدف الهام گرفته شده .......... 71بخش 7 خانه جنگل هانگي ............. 73فصل سومبخش 1 هندسه فراکتال 76بخش 2 فراکتال هاي هندسي .......... 79بخش 3 نمونه هاي فراکتال ............. 82بخش 4 خصوصيات اشکال فراکتال 90بخش 5 فراکتال و معماري معاصر ... 94منابع و مآخذ .................. 96


  • اگر قصد تحقيق در مورد نوع باربري در اسکلت موجودات زنده را داشته باشيم ، متوجه خواهيم شد که در تعداد بسيار از فرم هاي پيشرفته موجودات زنده ، سازه اصلي شامل يک پوسته بيروني است که بدن موجودات را از محيط خارجي محافظت مي کند و اجزاي داخلي را نگاه مي دارد و يک سازه مستحکم داخلي مجزا که درون بدن موجودات مخفي است. چنين آرايشي باعث ايجاد مقاومت و قابليت انعطاف مي گردد. پوسته خارجي در طول زمان مي تواند ترميم و تجديد شود و اگر يک بخش از آن دچار خرابي گردد، باعث خسارت سازه اي نشده و قابل ترميم است. ولي خرابي در اسکلت دروني بسيار جدي است و مي تواند باعث فروريختن سازه شود. يک ساختار متشکل از پوسته خارجي و اسکلت دروني با مقاومت بالا و انعطاف پذيري مناسب ، نوع پيشرفته سازه هاي طبيعي است که در طول سال هاي متمادي سير تکاملي خود را طي کرده است.
  • با توجه به مباحث مطرح شده و با در نظر گرفتن ساختمان هايي که با الهام از فرم هاي طبيعي شکل گرفته اند، مي توان به اين نتيجه دست يافت که طراحان براي استفاده و تقليد از فرم هاي طبيعي تا کنون دو شيوه را به کار برده اند. شيوه اول اينکه هدف طراح فقط تقليد از ظاهر خارجي فرم هاي طبيعي باشد که در اين صورت ساختمان ها فقط بازتابي از زيبايي ظاهري موجود در طبيعت محيط اطراف مي باشند. شيوه دوم آنکه طراح از فرايند هايي که فرم هاي طبيعي را شکل داده اند ، براي خلق طرح هاي جديد الهام مي گيرد.

  • بايد خاطر نشان ساخت که هيچ يک از اين دو روش تضميني براي ايجاد معماري با کيفيت خوب و مناسب نيست. طراحي معماري تنها با استفاده از درس هاي تکنيکي موجود در طبيعت ( حتي با درک فرايند موجود در آن )،مشابه ايجاد معماري ساکن و غير پوياست، زيرا همچنان که دربالا اشاره شد طراحي ساختمان مجموعه اي از عوامل محيطي و انساني است. به طور مشابه، تقليد بدون تفکر از فرم هاي طبيعي ، منجر به نتايج غير منطقي خواهد شد. قابل توجه است که در بين اکثر طرح هاي معماري آنهايي مورد انتقاد قرار گرفته اندکه به تقليد صرف از فرم هاي طبيعي پرداخته اند و از حقيقت پنهان در آن غافل مانده اند. حتي جان را سکين ، مدافع سر سخت طبيعت به عنوان منبعي عظيم براي الهام بخشي، با تقليد بي چون وچرا از فرم هاي طبيعي در معماري سخت مخالفت مي نمايد و مي نويسد