تحقیق در مورد كودكان دو زبانه و چالشها و مشكلات آموزشي آنها

تحقیق در مورد كودكان دو زبانه و چالشها و مشكلات آموزشي آنها |1653463|تحقیق در مورد كودكان دو زبانه و چالشها و مشكلات آموزشي آنها ,كودكان دو زبانه و چالشها و مشكلات آموزشي آنها,دانلود تحقیق در مورد كودكان دو زبا
محقق گرامی فایل مورد نظر در مورد تحقیق در مورد كودكان دو زبانه و چالشها و مشكلات آموزشي آنها آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 20 صفحه

قسمتی از متن .doc :

‏به نام خدا

‏وزارت آموزش و پرورش

‏سازمان آموزش و پرورش خوزستان

‏مديريت آموزش و پرورش شهرستان باغملك

‏موضوع : كودكان دو زبانه و چالشها و مشكلات آموزشي آنها

‏تهيه كننده : ابراهيم سپاس زاده ( ازشهرستان باغملك‏)

‏فهرست مطالب

‏عنوان ‏ ‏ ‏ ‏صفحه ‏

‏مقدمه..................................................................................‏.................‏.‏...‏1

‏دوزبانه بودن يعني چه ؟‏...............................................................‏........‏.......‏ ‏2

‏انواع دو زبانگي‏......................................................................‏.......‏..........‏.‏ ‏6

‏عوامل مؤثر در يادگيري و آموزش زبان دوم ‏..............‏...........‏................‏.........‏. ‏7

‏آموزش كودكان دو زبانه ‏........................................................‏..........‏........‏..‏10

‏منابع .................................................................‏.............‏....‏..................‏..13

‏مقدمه

‏يكي از علل افت تحصيلي در مناطقي از كشورما پديده دوزبانگي است .متاسفانه در كشور ما به جاي اينكه با‏ ‏انتخاب محتوا وروشهاي تدريس مناسب، موانع پيش پاي آموزش اين كودكان‏رابردارند، به حذف لهجه ها وگويشهاي محلي پرداخته مي شود ،به طوري كه خانواده ها باصرف هزينه هاي زياد ‏ و‏ ‏مهاجرت از روستاها وشهرهايي كه گويش محلي دارندسعي دارند كه كودكانشان درمعرض دوزبانگي قرار نگيرند .كه حاصل آن حذف گويشها ولهجه هاي محلي مي باشد،بلايي كه برسر پوشش هاي محلي مارفته است. اولين قدم در آموزش اين كودكان انتخاب معل‏َََََََ‏مان آشنا ومسلط به زبان مادري كودك مي باشد .زيرا آموزش بايد به كمك زبان مادري وبااستفاده از كلمات مشترك ميان زبان مادري وزبان معيارصورت گيرد . اماوظيفه مامعلمين به عنوان نزديكترين فرد ازنظام تعليم وتربيت به كودك اين است كه سعي كنيم ابتدا نگرشي مثبت درمورد زبان دوم در كودك ايجاد كنيم به طوري كه كودك يادگيري زبان دوم رايك مزيت ونياز بداندواين انگيزه رادر كودك تقويت كنيم كه دوست داشته باشدبا يادگيري زبان دوم عضوي از اعضاي آن جامعه زباني شود وبا توجه به اينكه دانش آموزي ميتواند زبان دوم رابهتر بياموزد كه شخصيت اجتماعي وبرونگرايي داشته باشدلذا باشركت دادن دانش آموزان كمرو وخجالتي در بحث وگفتگويادگيري زبان دوم را براي اين كودكان شيرين وآسان كنيم .